Skip to content
Search Search

กิจกรรม World Kids Colouring Day

เป็นกิจกรรมที่สเต็ดเล่อร์ ประเทศเยอรมนีจัดขึ้นในวันที่ 6 พ.ค. ของทุกปี เพื่อให้น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปี ได้เข้ามามีส่วนในการวาดภาพและระบายสีผลงานของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสที่ดีให้แก่เด็กคนอื่นๆ โดยปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ธรรมชาติบนผืนดิน

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

รายละเอียดกิจกรรม

ธรรมชาติคือชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้และดอกไม้ที่สวยงาม สัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าและทุ่งหญ้าที่งดงาม ชวนน้องๆ มาค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ในสวน ในป่า หรือทุ่งหญ้าและลองสำรวจผืนดิน พฤกษานานาพรรณ สัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ มาลงมือวาดภาพด้วยจินตนาการของน้องๆ พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามด้วยสีไม้สเต็ดเล่อร์ แล้วน้องๆ จะค้นพบว่า ธรรมชาติรอบตัวเรานั้น น่ามหัศจรรย์เพียงไร เพียงแค่มองไปรอบๆ มาลงมือวาดกันเลย

1 ภาพวาด = 1 ยูโร
(มอบให้เด็กๆ ในประเทศเปรู)

ภาพวาดจากฝีมือน้องๆ ทั่วทุกมุมโลกที่ส่งเข้ามา สเต็ดเล่อร์จะสนับสนุนเงิน 1 ยูโรต่อภาพวาด (ประมาณ 35 บาท) มอบแก่องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ( Plan International) เพื่อนำเงินดังกล่าวมอบแก่โครงการ Allin Mikuna ในประเทศเปรู คำว่า “Allin Mikuna” ในภาษาพื้นเมืองของเปรู แปลว่า “โภชนาการที่ดี” ดังนั้นโครงการนี้จึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมโภชนาการที่มีประโยชน์ให้แก่เด็กๆ ในประเทศเปรู อีกทั้งโครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสถานะของสตรีในสังคมอีกด้วย
หมายเหตุ: ปิดรับผลงานร่วมบริจาค 1 ยูโร วันที่ 30 มิ.ย. 64 แต่สามารถส่งผลงานร่วมประกวดวาดภาพระบายสีได้ถึง วันที่ 31 ต.ค. 64

©Plan International_Anika Büssemeier

การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี

ผลงานที่น้องๆ ส่งเข้ามาสามารถเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ธรรมชาติบนผืนดิน” โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นประถมศึกษาตอนต้น : อายุ 7-9 ปี

  • รางวัลชนะเลิศ           ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 1   ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 2   ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท

รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย : อายุ 10-12 ปี

  • รางวัลชนะเลิศ                 ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 1         ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองอันดับที่ 2         ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท

รางวัลพิเศษ สำหรับโรงเรียน หรือ สถาบันสอนศิลปะ

โรงเรียนหรือสถาบันสอนศิลปะที่ส่งผลงานมามากที่สุด 10 อันดับแรก รับเลย ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของสเต็ดเล่อร์ มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล

หมดเขตส่งผลงานประกวดวาดภาพระบายสี วันที่ 31 ตุลาคม 2564
ประกาศผลรางวัลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (ทาง Facebook Staedtler)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ฟรี! คลาสศิลปะออนไลน์ จากครูและนักวาดชื่อดัง

สเต็ดเล่อร์ เปิดประตูจินตนาการหนูน้อยสู่โลกแห่งศิลปะ

กับคลาสศิลปะออนไลน์ จากครูศิลปะและนักวาดชื่อดังทั้ง 6 ท่าน พร้อมเนื้อหาและเทคนิคที่จะเปลี่ยนนักวาดมือใหม่ให้กลายเป็นแชมป์การประกวดได้ในคอร์สเดียว

รูปแบบการเรียน :

เรียนออนไลน์ ผ่านเฟซบุคกลุ่มปิด ตามตารางที่กำหนด โดยจะอัพเดทให้ทราบผ่าน Facebook และ LINE Staedtler

ระยะเวลาหลักสูตร :

หลักสูตรทั้งหมด 6 บทเรียน และไลฟ์สด 1 ครั้ง พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ เริ่มเรียนตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่