Skip to content
Zoeken Zoeken

Een hoofd, veel ideeën
Duurzaamheid bij STAEDTLER

Ons doel is om zorgzaam en vooruitziend om te gaan met de hulpbronnen van onze aarde. Daarom speelt efficiëntie in onze filosofie voor duurzaam handelen een grote rol, bijvoorbeeld bij de productie of de logistiek van onze producten. Onze focus ligt op onze productieprocessen, de gebruikte materialen zoals kunststof en hout, en op de inkoop en het transport van de grondstoffen.

Materiaalinnovatie

Van houtspaanders tot potloden.

Wat lang wordt gebruikt, ontziet ons milieu en de hulpbronnen ervan in het bijzonder. Daarom ontwikkelen we onze producten voor langdurig gebruik en onderzoeken we voortdurend nieuwe recepten en technologieën die onze producten nog duurzamer maken.

Made from Upcycled Wood

Dankzij onze uitzonderlijke productietechnologie hebben we om potloden en kleurpotloden van upcycled hout te maken geen houten plankjes meer nodig, zoals bij traditionele productieprocessen.

We gebruiken houtspaanders die ontstaan bij zaag- en schaafprocessen in de houtverwerkende industrie. Het vermalen en de upcycling van deze houtsnippers kenmerken ons proces. Zo vinden zelfs de kleinste houtresten een nieuwe toepassing in hoogwaardige potloden.

Meer info

Dry Safe

Om onze producten duurzamer te maken, ontwikkelden we de DRY SAFE-technologie. Ons voorbeeld was de natuur: veel planten beschermen hun fruit en bladeren tegen uitdrogen met een waslaag. Dit principe passen we toe op onze producten. Hierdoor kunnen stiften dagenlang open blijven liggen zonder uit te drogen.

Duurzaamheid betekent transparantie ...

... daarom maken bijbehorende pictogrammen onze duurzaamheidsaspecten zichtbaar. Alle nieuw gelanceerde producten voor 2022 zijn al gemarkeerd. In de loop van 2022 zal 100% van onze verpakkingen en materialen eveneens belabeld worden.

Duurzame verpakkingen "Made in Germany":
dit hebben we al bereikt

In principe willen we niet langer pvc gebruiken voor onze verpakkingen. Daarom zijn we al volledig overgestapt op PET.
Vanaf 2025 gebruiken we alleen nog karton.

Kartonverpakkingen

95% van onze verpakkingen, zoals van de kleurpotloden, is gemaakt van minimaal 80% gerecycled materiaal.

Blisterkaarten

Voor onze blisterkaarten zijn we overgestapt van pvc naar 100% PET. Bij delen van het assortiment is al overgestapt naar karton.

Kunststof etui

Wat betreft de kunststof etuis en andere verpakkingsvormen zijn we overgestapt op 100% PET en 75% rPET (gerecycled PET).

Productie- en procesinnovaties

Tegen 2030: energie uit hernieuwbare bronnen.

Managementcertificeringen

Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem van onze productievestigingen in Duitsland en Peru is wereldwijd geharmoniseerd en gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 14001.

Met beide certificeringen willen we onze duurzame bedrijfsontwikkeling ondersteunen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is bedoeld om onze kwaliteitscapaciteit en de tevredenheid van onze klanten te verhogen; het milieumanagementsysteem levert een belangrijke bijdrage aan de ecologische pijler van duurzaamheid.

Sociale verantwoordelijkheid

Met maximaal 50.000 euro ondersteunt STAEDTLER elk jaar kinderhulporganisaties.

We leven met elkaar en schatten elkaar op waarde – zowel binnen als buiten de winkels van STAEDTLER.

Sociaal handvest

Met de ondertekening van het sociale handvest van STAEDTLER in 2006 zetten we ons in voor internationale werknemers- en mensenrechten.

STAEDTLER spreekt zich uit tegen dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie en staat wereldwijd voor de betaling van een eerlijk salaris. Bovendien zetten wij ons in voor de naleving van het recht op vrijheid van vereniging en het recht op collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). We bieden veilige en gezonde werkomstandigheden voor de medewerkers en bevorderen hun professionele ontwikkeling. De naleving van deze internationaal geldende principes maakt deel uit van de taken van alle bedrijfsleiders van de buitenlandse vestigingen.

International framework agreement

Whistleblowing system

Als u ernstige overtredingen van de regels en wetten wilt melden, gebruikt u onze externe klokkenluidersregeling STAEDTLER Integrity Line. Deze regeling biedt medewerkers, klanten en bedrijfspartners de mogelijkheid informatie over illegaal gedrag anoniem transparant te maken. Door deze aanwijzingen kunnen schadeclaims voor STAEDTLER en zijn medewerkers worden voorkomen. Het systeem wordt door een externe dienstverlener ter beschikking gesteld om de anonimiteit van de klokkenluider te beschermen.

World Kids Colouring Day

In 2008 heeft STAEDTLER het initiatief genomen voor de World Kids Colouring Day en roept sindsdien elk jaar kinderen over de hele wereld op om te tekenen en daarmee goed te doen.

Voor elke tekening ondersteunen wij kinderhulporganisaties met één euro; en zo zijn de kleine kunstenaars zelf grote helpers die zich inzetten voor kinderen in nood.

World Kids Colouring Day

Duurzame, gecertificeerde bosbouw

Tot 70% van de houtbehoefte zelf afdekken.

Hout is het hart van ons bedrijf en essentieel voor onze potloden en kleurpotloden. Daarom ligt het beschermen en het langdurig waarborgen van deze grondstof ons na aan het hart.

Duurzaam bosbeheer op een eigen plantage in Ecuador

Met een eigen plantage houden we de productie van houten plankjes voor het maken van onze potloden in eigen beheer. Hiervoor kozen we de boomsoorten volgens ecologische en economische criteria, houden we bij de bosbouw aan de strenge milieunormen, houden we rekening met de aanwezige flora en fauna en zullen we het hout in de toekomst zelf verder verwerken.

Grondstof hout

Het is voor ons ook buiten onze eigen plantage vanzelfsprekend om de duurzame productie van deze grondstof te garanderen. Nu al gebruiken we alleen hout uit duurzame bosbouw om alle houten potloden te maken. Wij hechten veel belang aan het waarborgen van hulpbronnen op lange termijn. Bovendien houden we bij onze eigen productie en de analyse van de toeleveringsketen rekening met relevante milieuaspecten.

Al het hout dat we gebruiken is PEFC- of FSCTM-gecertificeerd.

Onderwijsondersteuning

De individuele vaardigheden van kleins af aan ontwikkelen.

Ideeën en kennis staan centraal in onze toekomst.
Daarom ondersteunen wij de allerkleinsten al bij de ontwikkeling van hun sterke punten met producten die geschikt zijn voor hun leeftijd.

Ondersteuning van jonge kinderen

Met productconcepten op basis van leeftijd ondersteunen wij kinderen in de verschillende fasen van hun snelle ontwikkeling. De vaardigheden schrijven, tekenen, schilderen en knutselen vormen de basis voor het behoud van de cognitieve en motorische vaardigheden van de mens. Deze filosofie is de basis van STAEDTLER, waarmee wij kinderen in alle ontwikkelingsfasen het juiste potlood in handen geven.

Naar het assortiment

Download hier onze Duurzaamheidsbrochure voor meer informatie.

STAEDTLER Duurzaanheidsbrochure 2023