Skip to content
ZoekenZoeken

Verantwoordelijkheid

Met de omvang en het wereldwijde karakter van ons bedrijf groeit ook de verantwoordelijkheid voor huidige en toekomstige generaties. Daarom initiëren en steunen wij projecten die een rechtvaardige en leefbare toekomst nastreven – overal ter wereld.

World Kids Colouring Day

In het kader van de World Kids Colouring Day op 6 mei roepen we kinderen op om potlood en papier weer voorop te stellen. Want deze kleurrijke hobby bereidt kinderen voor op de toekomst! Als kinderen met een potlood aan de slag gaan, is dat veel meer dan alleen een vrijetijdsbesteding. Kleuren traint namelijk de fijne motoriek, het waarnemingsvermogen, het analytisch denken en versterkt de hersenstructuur om succesvol te kunnen studeren. Kinderen komen tot rust door zich te concentreren op hun eigen tekening en het verwerken van kleuren, vormen en motieven. Tegelijkertijd verbeteren ze hun vermogen om te communiceren en verhogen ze hun zelfbewustzijn.

Onder het motto ‘kinderen kleuren voor andere kinderen in nood’ willen we bovendien onze sociale verantwoordelijkheid naleven. Daarbij dragen we met name aan kinderen een warm hart toe; voor iedere ingezonden tekening draagt STAEDTLER bij aan een kinderhulporganisatie.

World Kids Colouring Day

STAEDTLER sociaal handvest

Door de ondertekening van het STAEDTLER sociale handvest sluiten we ons aan bij internationale werknemers- en mensenrechten, staan we voor de betaling van eerlijke lonen wereldwijd en spreken ons uit tegen dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie. Door de toepassing van ecologische productieprocessen zijn STAEDTLER-producten ‘efficient for ecology’ en voldoen ze aan criteria zoals duurzaamheid.

Internationale raamovereenkomst (.pdf)

Als u ernstige overtredingen van de regels en wetten wilt melden, gebruikt u onze externe klokkenluidersregeling STAEDTLER Integrity Line. Deze regeling biedt medewerkers, klanten en bedrijfspartners de mogelijkheid informatie over illegaal gedrag anoniem transparant te maken. Door deze aanwijzingen kunnen schadeclaims voor STAEDTLER en zijn medewerkers worden voorkomen. Het systeem wordt door een externe dienstverlener ter beschikking gesteld om de anonimiteit van de klokkenluider te beschermen.

STAEDTLER ondersteunt school in Neurenberg

Verbinding met de buurt

STAEDTLER is al vele jaren nauw verbonden met de voormalige ‘Schule im Knoblauchsland’. In 2010 werd deze basis- en middelbare school omgedoopt in de ‘Friedrich-Staedtler-Schule’, waarmee de reeds bestaande fijne samenwerking verder is verdiept.